Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej

 
NAZWA PROJEKTU
 
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne.
Projekt realizowany jest  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV- Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  ( Gospodarka wodnościekowa)
 
CEL PROJEKTU
 
Celem realizacji przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Olszanica, zwłaszcza wyeliminowanie przedostawania się do gruntu ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Projekt obejmuje zadania bezpośrednio związane z zagospodarowaniem ścieków tj. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Uherce Mineralne.

Do celów ogólnych projektu należą:
- poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Uherce Mineralne,
- poprawa atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych,
- spadek zachorowalności mieszkańców na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska,
- zmniejszone zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Uherce Mineralne. W ramach projektu planowana jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych – Etap I o przepustowości 637 m3/d, oraz budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej (PCV o średnicach: 315, 250, 200 i 160mm, PE o średnicach: 250 i 160mm) i tłocznej (PE o średnicach: 140 i 90mm) o łącznej długości 19,46 km wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi.

W ramach zadania powstaną: budynki technologiczne, budynki techniczne, budynek socjalno-administracyjny, pełna infrastruktura techniczna sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i AKPiA, gazowe, sieci technologiczne, przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe od studni kopanej stanowiącej ujęcie wody, doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz wód deszczowych z wylotem do odbiornika, którym będzie potok Kiniańskiego, droga dojazdowa do oczyszczalni, wewnętrzne drogi, place manewrowe i postojowe, oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni.
 
FINANSOWANIE PROJEKTU
 
Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu własnego Gminy Olszanica.
Wysokość dofinansowania z EFRR wyniesie  - 14 872 659,36 PLN
 
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
 
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu 01.08.2018
Planowana data zakończenia realizacji projektu 31.12.2019

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]