Zaproszenie

ZAPROSZENIE
 
Wójt Gminy Olszanica zaprasza wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia na spotkania informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia socjalnego w ramach projektu
„Nowe szanse- lepsza przyszłość”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Lp. Data Miejscowość Godzina i miejsce
1 24.07.2018 r. Uherce Mineralne
 
godz.10.00
WDK w Uhercach Mineralnych
2 25.07.2018 Olszanica Godz. 9.30
Domu Ludowy w Olszanicy
3 25.07.2018 Stefkowa Godz.12.00
Świetlica Wiejska w Stefkowej
4 26.07.2018 Wańkowa Godz. 9.30
Świetlica Wiejska w Wańkowej
5 26.07.2018 Paszowa Godz.12.00
Świetlica Wiejska w Paszowej
6 27.07.2018 Rudenka Godz. 9.30
Świetlica Wiejska w Rudence
7 27.07.2018 Orelec Godz. 12.00
Świetlica Wiejska w Orelcu
8 27.07.2018 Zwierzyń Godz. 13.30
Świetlica Wiejska w Zwierzyniu
 
 
 

Nowe szanse - lepsza przyszłość
 
„Nowe szanse - lepsza przyszłość”
 
to projekt Gminy Olszanica realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Naczelny cel projektu to zwiększenie szans zatrudnienia do XII 2020 r u 48 osób w tym u 32 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica
poprzez reintegrację społeczną i zawodową w nowoutworzonym CIS.
 
Planowane efekty:
 48 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie wsparciem w programie, w tym:
27 osób będzie poszukującymi pracę po opuszczeniu programu;
12 osób po opuszczeniu programu efektywnie rozpocznie pracę;
u 17 osób wzrośnie motywacja i wiara we własne siły i możliwości, nastąpi wzrost umiejętności z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem;
33 osoby rozwinie umiejętności posługiwania się komputerem, Internetem;
u 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nastąpi wzrost umiejętności zawodowych.
 
Główne zadania obejmują szeroko pojętą:
a) reintegrację społeczną prowadzoną przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego, informatyka, prawnika, instruktora rękodzieła (filcowanie wełny, makrama, decupage),
b) reintegrację zawodową poprzez pracę w jednym z trzech warsztatów zawodowych (technicznym, gastronomicznym, szwalniczym) oraz w warsztatach tematycznych: kelner, barista, koralikarstwo (krywulki), haft, koronki, artystyczne wykończenie wnętrz, modelowanie krzewów, układanie kamienia. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w warsztacie ABC Przedsiębiorczości. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są praktyki u przedsiębiorców.
 
Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica prowadzić będzie 3 warsztaty zawodowe:
- techniczny,
- gastronomiczny,
- szwalniczy
w których jednorazowo uczestniczyć będzie ogółem 24 osób.
 
Siedziba CIS mieścić się będzie w budynku byłej szkoły w Stefkowej.
 
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu pn. ”Nowe szanse- lepsza przyszłość”  to 2 794 618, 97  PLN 
 w tym wartość dofinansowania wynosi 2 644 618,97 PLN i obejmuje środki pochodzące          
 z następujących źródeł:
- ze środków europejskich w kwocie 2 375 426,12 PLN
- ze środków dotacji celowej w kwocie 269 192,85 PLN
Wkład własny Gminy Olszanica, pochodzący z Funduszu Pracy wynosi 150 000,00 PLN
 
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]