Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 215 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), podaje do wiadomości
publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 61, poz. 375).

                                                                                             Przewodniczący
                                                                               Państwowej Komisji Wyborczej:
                                                                                          Ferdynand Rymarz

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 375)

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), w związku z postanowieniem Marszałka

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
- do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 22 czerwca 2008 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Lech Kaczyński

 

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 22 czerwca 2008 r.
w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21
z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

 

Data wykonania czynności
wyborczych

Treść czynności wyborczych

 

 

do dnia 1 maja 2008 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 21

 

do dnia 3 maja 2008 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 

do dnia 5 maja 2008 r.

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

 

do dnia 13 maja 2008 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 23 maja 2008 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

 

do dnia 1 czerwca
2008 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych

 

 

od dnia 1 czerwca 2008 r.
do dnia 8 czerwca 2008 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 

od dnia 7 czerwca 2008 r.
do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

 

 

 

do dnia 8 czerwca 2008 r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 

do dnia 12 czerwca 2008 r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 - podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

 

w dniu 20 czerwca 2008 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 22 czerwca 2008 r.
godz. 600-2000

- głosowanie


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]