Akademia Malucha w Uhercach Mineralnych

       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa

                                         

Gmina Olszanica 38-722 Olszanica

tel.(013)4617045, e-mail- gmina@olszanica.pl, www.olszanica.pl

 

Projekt „Akademia Malucha w Uhercach Mineralnych".

realizowany  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształceni   i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych   i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 


NABÓR UZUPEŁANIAJĄCY

 

Gmina Olszanica ogłasza uzupełniający nabór dzieci w wieku 3-5 lat do:


1.Punktu Przedszkolnego w Olszanicy ( czas pracy placówki – 16 godz. tygodniowo)
2. Punktu Przedszkolnego w Stefkowej ( czas pracy placówki – 16 godz. tygodniowo)
3. Punktu Przedszkolnego w Uhercach ( czas pracy placówki – 20 godz. tygodniowo)
4. Zespołu Przedszkolnego w Paszowej ( czas pracy placówki – 12 godz. tygodniowo)
5. Zespołu Przedszkolnego w Paszowej ( czas pracy placówki – 12 godz. tygodniowo)
Forma rekrutacji
Dzieci przyjmowane są do danej placówki edukacji przedszkolnej na podstawie kart zgłoszeń dostępnych do pobrania ze strony internetowej , w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w odpowiednich Punktach/ Zespołach Przedszkolnych.
Kryterium przyjęcia:
1. Miejsce zamieszkania dziecka (pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie siedziby placówki edukacji przedszkolnej)
2. Wiek dziecka (pierwszeństwo mają dzieci starsze)
Wypełnione karty zgłoszeń należy składać w kopercie w dopiskiem „Zgłoszenie dziecka” w terminie od 12 maja do 5 czerwca 2009 r. (do godz. 15.00)w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy.
Bliższych informacji udzielają koordynatorzy projektów:
- Alicja Gruza tel. 134617045 lub 0501752327( PunktPrzedszkolny w Uhercach Mineralnych),
- Teresa Krajewska tel. 0134617011 lub 0605409514 (Punkty Przedszkolne w Olszanicy i Stefkowej),
- Lucyna Pocztańska tel. 0134601020 lub 0782416269 (Zespół Przedszkolny w Wańkowej i Paszowej)

 

  

23. 10. 2009r - Z WIZYTĄ NA POCZCIE

  

25. 09. 2009r - SPACER JESIENNY

  

10. 09. 2009r - WYJAZD DO KINA NA BAJKĘ "LATO MUMINKÓW"31. 07. 2009r - ZAKOŃCZENIE ROKU
15. 07. 2009r - WAKACYJNY PIKNIK

24. 06. 2009r - KONKURS PIOSENKI "BIESZCZADZKIE SŁOWIKI" W UHERCACH
                       MINERALNYCH
23. 06. 2009r - SPOTKANIE INTEGRACYJNE W OLSZANICY 

15. 06. 2009r DZIEŃ DZIECKA W FIKOLANDZIE

 

  

27. 05. 2009r WYCIECZKA DO MYCZKOWIEC

 

  

20. 05. 2009r DZIEŃ MAMY I TATY

 

  

19. 05. 2009r SPACER PO OKOLICY

 

 


 

 


04.05 2009r DZIEŃ KSIĄŻKI


 

 


07. 05. 2009r WYCIECZKA BIESZCZADZKIM EKSPRESEM

 

 

  

27. 03. 2009r POŻEGNANIE PANI ZIMY

 

 23. 03. 2009r WYCIECZKA DO KINA

 

Dnia 25 marca dzieci z naszego przedszkola miały okazję być w kinie Helios w Rzeszowie
i obejrzeć bajkę pt. "Wyspa Dinozaura 2". Na miejsce zawiózł nas autobus, z jego okien dzieci miały możliwość oglądać panoramę miasta. Podróż minęła bardzo szybko i już po chwili siedzieliśmy w wygodnych kinowych fotelach. Bajka o wielkiej przyjaźni - bardzo nam się podobała. Do przedszkola wróciliśmy pełni wrażeń i jeszcze długo będziemy wspominać ten wyjazd.

 

            

 

            

 


 


09. 03. 2009r. ROBIMY ZAKUPY

 

W ramach tygodnia pod hasłem „Robimy zakupy” odbyła się krótka wycieczka do pobliskiego sklepu. Przedszkolaki entuzjastycznie zareagowały na propozycję wyprawy do sklepu. Pomimo pogody mało zachęcającej do eskapad na świeżym powietrzu, przedszkolaki dzielnie pokonały drogę. W sklepie, pani sprzedawczyni opowiedziała dzieciom o swojej pracy, pokazała, w jaki sposób waży się różne towary, oraz gdzie powinno się przechowywać poszczególne towary (chłodnia na produkty mrożone, lodówka, skrzynie na owoce i warzywa, itp.) Przedszkolaki miały także możliwość zapoznać się z wagą sklepową i kasą fiskalną. W trakcie oglądania sklepu dzieci miały także okazję zadać pytania pani sprzedawczyni a następnie każdy mógł kupić sobie jakiś drobiazg – oczywiście słodycze! Wycieczka nie była długa, ale dzięki niej dzieci miały możliwość przyjrzeniu się z bliska, na czym polega funkcjonowanie sklepu.
 

             

 

             

 


 


27. 02. 2009r ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ

 

W związku z omawianym tematem „Jemy sałatki i surówki” wykonaliśmy samodzielnie sałatkę owocową z przyniesionych produktów. Dokładnie umyliśmy ręce i zabraliśmy się do pracy. Zadanie nie było dla nas bardzo trudne, doskonale poradziliśmy sobie ze wszystkim a szczególnie z nożem, nikt nie uciął sobie paluszka. A w wielkiej misce znalazły się jabłka, kiwi, ananas, brzoskwinia. Wszystkie pokrojone owoce dokładnie wymieszaliśmy. Gotową sałatkę zjedliśmy na drugie śniadanie – była pyszna!
 

 

              

 

              

 


 


18.02.2009r ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

W karnawale wszędzie bale – i w naszym przedszkolu również. Bal karnawałowy to najbardziej oczekiwana impreza przez dzieci. Są kolorowe balony, serpentyny, nagrody.

Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekały na nadejście tego upragnionego dnia. Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki to wszystkie postacie bajkowe z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce. Dzieci bawiły się znakomicie. Były "tańce- łamańce", "zagadkowe pary", "zakręcone korowody". Nie zabrakło smakołyków i niespodzianek. Zabawa była iście karnawałowa!!!
 
            
 
            
 
                                    
 

 


22.01.2009r DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Z okazji święta Babci i Dziadka dzieci przygotowały program artystyczny. Babcie
i Dziadkowie nie kryli wzruszenia, a występy nagrodzili gromkimi brawami.
Po części artystycznej przyszła pora na upominki, życzenia oraz spotkanie przy kawie, herbacie i smacznym cieście. Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo radości
i niezapomnianych, wzruszających przeżyć. Dzieci uczą się wyrażania miłości
i wdzięczności dla swoich najbliższych oraz szacunku dla osób starszych.
 
              
 
                                             

 


19.01.2009r. PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

Pasowanie na Przedszkolaka to pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna dla naszych pociech. W naszym Przedszkolu odbyła się ona 19 stycznia 2009r. Ślubowanie było pierwszą otwartą imprezą, w której mogli uczestniczyć rodzice i zaproszeni goście.
           Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych gości, następnie
z wielkim zaangażowaniem maluszki przedstawiły program artystyczny.
Zanim przystąpiono do ceremonii pasowania, wszystkie przedszkolaki pięknie przekonały wszystkich zaproszonych gości, o tym, że zasługują na miano PRZEDSZKOLAKA. Pięknie zaprezentowały się poprzez recytację, śpiew i taniec. Następnie po przyjęciu ślubowania, długim, czerwonym ołówkiem dokonano pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i prezenty.
           Miejmy nadzieję, że dzieciom a przede wszystkim rodzicom, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu uroczystości na długo utkwi ten dzień w pamięci.
           Przedszkolakom życzymy, aby nowy rozdział w ich życiu, w roli przedszkolaka przyniósł im wiele radości, samych pogodnych i przyjemnych chwil w gronie kolegów oraz ciekawych doświadczeń.
 
            
 
            
 

 


Punkt Przedszkolny w Uhercach Mineralnych

 

Punkt Przedszkolny w Uhercach Mineralnych mieści się w budynku Świetlicy Szkolnej. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy w Olszanicy. Przedszkole czynne jest w godzinach od 13.00 do 17.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną. Do placówki uczęszcza 16 dzieci w wieku od 3-5 lat. Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MENiS. Wychowawcą i opiekunem grupy jest Ewa Giefert.
 Dzieci bawią i uczą się w jednej sali dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażonej w zabawki, sprzęty i pomoce dydaktyczne. W przedszkolu prowadzone są oprócz zajęć właściwych, zajęcia logopedyczne oraz konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Placówka pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy rodzicom wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na potrzeby i problemy dzieci. Wspólnie organizowane są uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe. Dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe : rytmikę i język angielski.
 
Czy wiecie dlaczego dzieci powinny uczęszczać do przedszkola?
 
- mają kontakt z innymi dziećmi, uczą się tolerancji, usamodzielniają się;
- poznają swoje prawa i obowiązki, stają się odpowiedzialne;
- rozwijają się wszechstronnie, zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie;
- doskonalą swoją sprawność ruchową i manualną;
- uczą się wierszy, piosenek i zabaw;
- zaznajamiają się z kulturą i sztuką;
- doświadczają sukcesów, uczą się radzić sobie wśród rówieśników;
- poszerzają zakres swoich możliwości, rozwijają talenty;  
- poznają swoje mocne strony oraz te, które należy jeszcze doskonalić;
- wyjeżdżają na wycieczki;
- znajdują się pod opieką fachowców: nauczycieli, psychologa, pedagoga, logopedy…
 
Największym źródłem radości dla dzieci w wieku przedszkolnym jest wspólna zabawa. Stanowi ona doskonałą okazję do wykazania się własną inwencją, pomysłowością, wyrabia umiejętności organizacyjne, poczucie estetyki, a w końcu pozwala przeżywać szereg pozytywnych emocji. Uroczystości w naszym przedszkolu stwarzają okazję do poznawania środowiska rodzinnego dziecka i włączenia rodziców w życie przedszkola.
 
         Wspólnym imprezom i uroczystościom towarzyszy śmiech i radosny nastrój. Dzieci czują się swobodnie, są wspaniałymi aktorami i artystami. Z łatwością wczuwają się w postacie grane przez siebie. Stają się otwarte i twórcze.

 


28-29.12.2008r. CZARY-MARY, ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

  

Andrzejki były dniem niezwykłym dla naszych przedszkolaków. Był to dzień wróżenia i wyobrażania sobie swojej przyszłości - tak jak to ma miejsce w Andrzejki. Dzieci  z Panią Wróżką weszły do sali, gdzie czekała na nie wspaniała zabawa, w trakcie różnorodnej aktywności. Dzieci w wybrany przez siebie sposób ozdabiały szablony kluczy, bawiły się przy muzyce, odczytywały rebusy słuchały opowieści o wróżbach Andrzejkowych. Po miłej zabawie  Pani Wróżka odczarowała wszystkie dzieci, przypomniała że wszystko co dziś działo się w przedszkolu to tylko zabawa, a to co nas czeka i spotka w życiu, zależy od nas samych. Zabawę zakończył wspólny pląs „La ba do”. Dnia 29.11.2008r. wszystkie przedszkolaki spotkały się na zabawie Andrzejkowej w Domu Ludowym w Uhercach Mineralnych.

 


O5.12.2008r. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

 

 
Wszyscy byli bardzo grzeczni, zatem tak bardzo oczekiwany przez dzieci Święty Mikołaj w tym roku pojawił się w naszym przedszkolu z wielkim workiem prezentów. Dzieci przygotowały dla Niego krótkie przedstawienie, zaśpiewały piosenkę, własnoręcznie przygotowały małe upominki w formie kolorowego obrazka, w zamian za wspaniałe prezenty, którymi obdarował Mikołaj wszystkie przedszkolaki. Pełni wrażeń dzieci podziękowały Mikołajowi za paczki a także mile spędzony czas i serdecznie go pożegnały.
Chwile spędzone z Mikołajem pozostaną u wszystkich na długo w pamięci.
Dziękujemy Ci Święty Mikołaju! Prosimy pamiętaj
o nas!
 
           
 
                         
 
 
                                
 
 

 


23.10.2008r. SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – TEATR KUKIEŁKOWY „ŚPIACA KRÓLEWNA”

 

Tego dnia wybraliśmy się do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku na teatr kukiełkowy pod tytułem „Śpiąca Królewna”. Dla większości przedszkolaków było to pierwsze zetknięcie z tego rodzaju sztuką. Wspaniali aktorzy, profesjonalne stroje, oraz miła atmosfera, sprawiły że dzieci nie chciały wyjść z sali. Miłe wspomnienia i zachwyt długo pozostaną w ich pamięci.

 


OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat do:
1.Punktu Przedszkolnego w Uhercach Mineralnych ( czas pracy placówki - 20 godzin tygodniowo)
Forma rekrutacji
Dzieci przyjmowane są do danej placówki edukacji przedszkolnej na podstawie kart zgłoszeń dostępnych do pobrania ze strony internetowej , w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy lub na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w następującym terminie:
- 14.08.2008r.  godz.17.00 w budynku szkoły w Uhercach Mineralnych;
Kryterium przyjęcia:
  • 1. Miejsce zamieszkania dziecka (pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie siedziby placówki edukacji przedszkolnej)
  • 2. Wiek dziecka (pierwszeństwo mają dzieci starsze)
Wypełnione karty zgłoszeń należy składać w terminie do 22.08.2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanica w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie dziecka do punktu / zespołu przedszkolnego"
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu  501 752 327
 
 

 
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]