Czas na aktywność w Gminie Olszanica
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Poddziałanie 7.1.1. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ
W GMINIE OLSZANICA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 7.1.1 Działanie 7. 1 Priorytetu VII
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

realizowany w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
na terenie Gminy Olszanica

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w Gminie Olszanica,
będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, a także osób pracujących,
długotrwale korzystających z pomocy społecznej.

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Beneficjentów, poprzez tworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W ramach projektu wykorzystane będą instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej:

 doradztwo zawodowe – obejmujące m.in. naukę aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja,
 szkolenia mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego i tym samym zwiększenia mobilności na rynku pracy Uczestników Projektu,
 poradnictwo i wsparcie indywidualne, oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

Dla uczestników projektu przewidziano dodatkowe wsparcie w formie świadczeń celowych.

 

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olszanicy
Olszanica 81, 38-722 Olszanica

www.golszan@rzeszow.uw.gov.pl
 


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy realizuje projekt „Czas na aktywność w Gminie Olszanica” w latach 2008 – 2013 współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7. 1, Poddziałanie 7. 1. 1
W ubiegłym roku projekt trwał od 01 marca do 31 grudnia 2008r. w ramach realizacji projektu został zatrudniony pracownik socjalny, którego etat jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W roku 2008 w projekcie wzięło udział 11 osób; 4 kobiety i 7 mężczyzn.
W trakcie jego trwania 11 Uczestników brało udział w szkoleniach zawodowych, po zdaniu egzaminów uzyskali zaświadczenia o ukończonym kursie zawodowym. Nasi uczestnicy uzyskali kwalifikacje w zawodach:
3 spawaczy, 4 kucharki, 1 glazurnik, 1 malarz, 1 murarz, 1 palacz c.o.
Kursy dostosowane były do aktualnych wymogów rynku pracy.
Także uczestniczyli w doradztwie zawodowym i otrzymali wsparcie finansowe.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


 


 


10 Uczestników Projektu w roku 2009 będzie miało możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych i zdobycia nowych kwalifikacji.
Do tej pory kwalifikacje uzyskało 4 osoby - 2 w zawodzie Drwal – operator pilarki i 2 zdobyło prawo jazdy kat. C.
Nasz ośrodek będzie zlecał szkolenia w zawodach; spawacz metodą MAG, malarz, kucharz, kupiec-handlowiec.
Po zakończonych kursach osoby zakwalifikowane do projektu będą brały udział w doradztwie zawodowym i warsztatach kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Również zostanie udzielone wsparcie finansowe.


 


 

 


 

 


 

 


Czas na aktywność w Gminie Olszanica

W 2010 Uczestnikami projektu „Czas na aktywność w Gminie Olszanica” było 10 osób, w tym 6 kobiet. Wobec wszystkich uczestników zastosowano po 3 instrumenty aktywnej integracji tj.:
a) Szkolenia zawodowe w charakterze: kucharz-dietetyk, programowanie i obsługa kas fiskalnych, drwal-operator pilarki, masażysta leczniczy I i II stopień,
b) Doradztwie zawodowym
c) Warsztatach psychologicznych.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.


Czas na aktywność w Gminie Olszanica - 2013 r.


Kursy zawodowe -2013

Kursy zawodowe - 2013


Plakat


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]