2018-05-16 14:40:32
2018-05-16 13:43:18
KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO
 
Szanowni  Państwo,
W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
    do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.
Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.
Pomocnikiem może być :
  • obywatel Polski,
  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Umowa o pomocy przy zbiorach
Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:
1)   zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
2)   usuwanie zbędnych części roślin,
3)   klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni
w danym roku kalendarzowym
. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać
od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.
 
Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS
i wysokość składek na te ubezpieczenia
:
  1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.
Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy,
a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.
  1. Ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.
Ważne
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.
Termin płatności składek
Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
 
UWAGA
Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach
, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.
Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.
Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS
za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 
Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.


 
Załączniki


Opis
KRUS.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-05-15 13:02:03
Potyczki Małego Czytelnika. Konkurs czytelniczy - Eliminacje!!!
W dniach 25.04 i 07.05 2018 r.  uczniowie klas od I - III Szkoły Podstawowej w Olszanicy i Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wzięli udział w rodzinnym konkursie czytelniczym. Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła pierwszy etap tego konkursu z 38 dzieci , które zgłosiły się do zabawy miała za zadanie wyłonić 5 czteroosobowych grup. Dzieci miały do przeczytania trzy następujące  książeczki: ,,Szewczyk Dratewka", ,, Rogaś z Doliny Roztoki" i ,,Akademia Pana Kleksa " a następnie rozwiązać prawidłowo test.
 
 ZSP w Olszanicy maksymalną ilość punktów -21. Prawidłowo udzielone odpowiedzi na    teście udzieliło  ośmioro dzieci.
 Oto lista dzieci:
 1.Filip Jaworski
 2.Maria Nowak
 3.Miłosz Michałek
 4.Kuba Jasiński
 5.Julia Tkacz
 6. Julia Jamrozik-Fornalska
 7.Filip Bończak
 8. Bartłomiej Przywara
 
 
 ZSP w Uhercach Mineralnych
Maksymalną ilość 21punktów otrzymało 12 uczniów:
 1.Oprządek Arkadiusz
 2.Krajewski Kacper
 3.Czuryło  Aleksandra
 4.Kunach Szymon
 5.Pieńkowska Emilia
 6.Cycak Zuzanna
 7.Gierula Karol
 8.Więcek Zofia
 9. Jaworski Konrad
10. Witkowska Martyna
11. Dziadosz Hubert
12. Marcinik Jakub
 
    Wszystkim uczniom  serdecznie dziękuję za udział w eliminacjach, a wychowawcom i rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu.
 
Finał  ,,Potyczek Małego Czytelnika’’ w bibliotece w Lesku!!!
     Dnia 10 maja odbył się po raz trzeci w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku  finał literackiego konkursu czytelniczego  ,, Potyczki Małego Czytelnika”.  I tym razem nasi  uczniowie klas I-III  w Olszanicy i w Uhercach Mineralnych byli bardzo dobrze przygotowani,  i byli pięknie przebrani za postaci  bohaterów z konkursowych książek . Jak w poprzednich latach  zajęli czołowe miejsce - I, II, III w konkursie. Oczywiście było dużo fajnej zabawy.  Dzieci musiały wykazać się bardzo dobra znajomością treści przeczytanych książek, były i zabawy ruchowe i sprawnościowe. Na koniec organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek i dla każdego uczestnika dyplom i nagrody książkowe.
 Mamy nadzieję, ze w następnym roku również spotkamy się na czwartej edycji konkursu,
a organizatorom serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę.
                                                                                                          M.Chmielowska
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-05-15 09:29:59
Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony
Komisja Europejska opublikowała 14 maja, rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia
w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br.

Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał 14 maja minister rolnictwa
i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji.
 
Ważne!
 
przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.
Do 13 maja rolnicy złożyli 650,4 tys. wniosków przez internet. Najwięcej jest ich w województwach podkarpackim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim.
 

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]