2018-06-21 13:33:09
        Informacja nt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

           Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy. 
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Olszanica dostarczając wypełnione oświadczenie.
 
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 25.
Wójt Gminy Olszanica , w formie informacji przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację         w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na rachunek bankowy  wskazany w informacji.
Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.
 
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem –  0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Załączniki


Opis
oświadczenie.doc pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-20 10:03:22
2018-06-20 07:58:59
Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.
 
 
Przedłużamy rekrutację do lipca 2018r.!
 
Zapraszamy osoby:
- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
- mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego (bez miasta Przemyśla), przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
- które ukończyły 29 rok życia,
- posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie, czyli max. matura).
 
Oferujemy:
- 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
- szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
- zwrot kosztów dojazdu,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
- catering podczas zajęć grupowych.
 
Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. do 31.07.2018r. Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Projektu:
HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”
 
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333, mailowo: zbudujkariere@gmail.com lub osobiście w biurze projektu pod adresem wskazanym powyżej. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu. 
 
Załączniki


Opis
Ulotka A5 Przełam barierę.jpg pobierz
Formularz zgłoszeniowy do projektu Przełam barierę.docx pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-18 00:00:00
ZAPROSZENIE

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]