2018-09-20 10:14:43
 
Szanowni Państwo, Członkowie LGD 
 
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
 • mieszkańców i turystów,do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych. 
Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna - jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych. 
 
Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.
 
Termin: 14.10.2018 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a) 
 
Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne) w terminie do dnia 28.09.2018 r.
 
Karta zgłoszeniowa
 
Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
w konkursach:
"Wolontariusz Roku 2018"

"Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018”
"Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu". 
Dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie :
 http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
 

 
Załączniki


Opis
karta_zgloszeniowa_III_BFOP.docx pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-19 12:49:38 
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
 
PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
OGŁASZA
III NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA
 
 
Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r.
 
 
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).
 
Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.
 
 
W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,
 • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.
 
 
Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.
 
 
PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:
 • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
 • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.
 
Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
 • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.
 
 
Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl
 
BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
 
 
 
 
Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
2018-09-18 13:04:53
2018-09-14 09:05:15
Klauzula Informacyjna RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych.


 
 
 
Załączniki


Opis
Klauzula Informacyjna podatki Gmina Olszanica.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]